menu
Nejbližší kurzy:

termín: 19.05. 09:00
místo: Bowling centrum Brno

přihlásit se »

Novinky:

Zkoušky SRC v Brně 26.4.2024

Zkoušky ČTU na průkaz radio SRC se budou konat v Brně 26.4.2024. Podmínkou zkoušky je mít "Osvědčení z teoretického a praktického kurzu SRC" (získá klient po absolvování teoretického a praktického kurzu) ve školicím středisku jmenovaného MDČR. Další teoretický a praktický kurz se bude konat 19.5.2024.


SRC kurzy

SRC (Short Range Certificate) je mezinárodně platný průkaz vydávaný uživatelům námořních radiostanic. Průkaz opravňuje držitele k účasti na námořní komunikaci na plavidlech pro volný čas pomocí námořního VHF rádia. To zahrnuje pevné i ruční zařízení s digitálním selektivním voláním (DSC) i bez něj. Získává se úspěšným absolvováním teoretického a praktického kurzu provedené v autorizovaném školicím středisku (Navigatour)

Po teoretickém a praktickém kurzu SRC následuje zkouška ČTU v Brně, pravidla po 14 až 30 dnech od přednášek.

Předměty kurzu zahrnují:

Cena teoretického a praktického kurzu je 5 200,- Kč.

Školicí středisko Navigatour pak vystaví "Osvědčení o vykonaném teoretickém a praktickém kurzu SRC", bez tohoto osvědčení nelze složit zkoušku na ČTU !!!Zkouška je kombinací písemného teoretického testu a praktického hodnocení v používání námořních VHF DSC vysílaček. Uchazeči musí být v den zkoušky starší 16 let.

Cena zkoušky ČTU v Brně je 2 600,- Kč.

© SRC kurzy 2024